دستمان را برای طراحی قوی کنیم

اولین قدم در یادگیری طراحی این است که بدانیم چگونه مداد را در دستمان حرکت دهیم، و این که چقدر تقویت مچ، آرنج و کتف در کیفیت طرحی که می کشیم اثر می گذارد

بیشتر بخوانید »