۶ نکته برای داشتن نوازندگی خاص

صدای ساز یک هنرمند ،امضای اوست. سخنی که زیاد شنیده می شود اما رسیدن به توانایی ایجاد آن مستلزم رعایت نکات زیادی است که در این مقاله به چند عدد از آنها اشاره می کنیم.

بیشتر بخوانید »

شروع به کار بخش موسیقی سایت

وقتی دوست هنرمندم، رضا، ازم خواست تا در این سایت فعالیت داشته باشم، تنها چیزی که به ذهنم رسید تعریف دوباره ی موسیقی بود.

بیشتر بخوانید »