بازاریابی چریکی

بازاریابی چریکی

تبلیغات چریکی یا تبلیغات پارتیزانی یک روش نسبتا جدید در تبلیغات هست . برای زمان هایی که بودجه ی تبلیغاتی شما کم باشه یا رقیب قدرتمندی داشته باشید کاربرد داره .

بیشتر بخوانید »