آیا فروش موسیقی مثل سابق است؟

درآمد موزیسین ها در سالهای اخیر کمی با دهه های قبل فرق کرده. با ما همراه باشید برای بررسی راه های درآمد موزیسین ها و تفاوت هایی که در این مدت به وجود آمده

بیشتر بخوانید »