آشنایی با چرخه‌ی رنگ خیلی مهمه

هیچ میدونستین که همین چرخه ی رنگ ساده که از اول دبستان بهمون یاد میدادن، چه نقش اساسی ای رو در یادگیری نقاشی و حتی القا کردن مفاهیم در نقاشی ایفا می کنه؟

بیشتر بخوانید »