جشنواره‌ی از صفر 4 شروع شد

ثبت‌نام دوره‌ی عکاسی مقدماتی از صفر 4

یک دقیقه ادیت

یک دقیقه ادیت (One Minute Retouch) فیلم های کوتاه و یک دقیقه ای هست که روند و فرآیند ادیت و ریتاچ یک عکس در فتوشاپ رو با سرعت بالا و تنها در یک دقیقه به تصویر میکشد.