1902 – آموزش اصلاح رنگ و کالرگریدینگ با نرم افزار داوینچی ریزالو

کالرگریدینگ، علم و هنری در حال متداول شدن است. بازار کشور تشنه‌ی کالریست‌های حرفه‌ای‌ست. از اولین‌های این حرفه در ایران باشید تا جایگاه خود را در این بازار تثبیت کنید.