محمدامین ورقایی

من محمد امین ورقایی هستم . تحصیلاتم در رشته‌ی کارآفرینی از دانشگاه تهران هست . تا الان با چندین غول اقتصادی و تجاری کشور همکاری کردم و تجربیات خودم که مرتبط با این سایت هست رو دراختیار شما میذارم.