مینا رمضانی

من می‌نا رمضانی هستم . یک مترجم حرفه‌ای ، نقاش حرفه‌ای و شاعر . اخیرا کتاب شعری با عنوان "تنهایی‌ام از شلوغ‌ترین ایستگاه مترو آغاز شد" چاپ کردم.