رضاصاد
یک پله حرفه‌ای تر

دستمان را برای طراحی قوی کنیم

8 995
دستمان را برای طراحی قوی کنیم
4.6 امتیاز از 8 رای

طراحی پایه و اساس نقاشی است. اگر کسی طراحیش خوب نباشد شک نکنید که در نقاشی موفق نخواهد بود. هیچ راه میانبری برای پیشرفت در طراحی وجود ندارد و تنها راه تمرین طراحی است. اگر تمرین نباشد هر چقدر هم که اصول و مبانی را بدانید و اطلاعات زیادی در این زمینه داشته باشید ولی کار و تمرین عملی نکنید هیچ پیشرفتی در طراحی شما صورت نمی گیرد. پس کلید پیشرفت در طراحی ؛ تمرین است.

دستمان را در طراحی قوی کنیم

تمام کسانی که میخواهند طراحی و نقاشی را به صورت حرفه ای دنبال کنند باید بدانند که بدون شناخت اولیه از “خط” و “ارزش خطی” و همچنین تقویت دست در کشیدن خط این کار غیرممکن است به طوری که بدون آن در مراحل بعدی طراحی و نقاشی به مشکل برخواهیم خورد. در چند تمرین به راحتی می توانیم این کار را انجام دهیم به شرطی که بسیار تمرین کنیم.

حالا با هم چند تمرین انجام میدیم که دستمون توی طراحی قوی تر بشه

تمرین1:

در کاغذ A3 شروع کنید به کشیدن خط. چجوری؟ بدون اینکه مچ و انگشتانتون حرکت کنند از بالای صفحه تا پایین خط های صاف بکشید بعد از چپ به راست و سپس از راست به چپ بعد شروع کنید از پایین به بالا این خطوط را رسم کنید . تا جایی که می توانید سعی کنید خطوط راست رسم کنید و با فاصله های میلیمتری. یادتون نره که فقط آرنج و کتف هستند که در این تمرین حرکت می کنند و تنها مغز هست که فرمان میده.

تمرین2:

نقاطی در مکان های مختلف کاغذ رسم می کنیم و نقاط را با خط راست به هم وصل می کنیم. نقطه گذاری ها هیچ ترتیب خاصی نباید داشته باشد. برای کشیدن خط از یک نقطه به نقطه ی دیگر چشم باید به نقطه ای که خط می خواهد به آن برسد نگاه کند. هدف از تمرین آن است که خط بدون خطا به نقطه ی دوم برسد.

تمرین3:

یک خط افقی می کشیم و در وسط آن یک نقطه می گذاریم سپس خطوط راستی می کشیم که بدون خطا از نقطه عبور کنند.

تمرین4:

روی کاغذ سه و چهار نقطه می گذاریم و با خط راست به هم وصل می کنیم. دست نباید از روی کاغذ برداشته شود. اشکال نباید مشخصاً مثلث و مربع شوند. هر شکل جدیدی که دلتون می خواد خلق کنید.

تمرین5:

روی کاغذ پنج یا شش نقطه میذاریم و با خط راست به هم وصل می کنیم. دست نباید از روی کاغذ برداشته شود.چند ضلعی ها را از هر سمتی که به هم وصل می کنیم بار دیگر برعکس می کشیم.

تمرین6: (رسم دایره)

اول دستتون رو روی کاغذ طوری حرکت بدید که انگار میخوایید دایره رسم کنید طوری که صدای سائیده شدن انگشت ها بروی کاغذ شنیده شود انگار که داریم دایره ای نامرئی رسم می کنیم، بعد دایره را می کشیم. چرخش دست برای رسم دایره می تواند در جهت دلخواه باشد. در جهت های مخلتف دایره را رسم کنید.

تمرین7:

حالا همون کاری رو که برای کشیدن دایره انجام دادیم برای رسم بیضی هم انجام میدیم. بیضی ها را در  جهات عمودی، افقی و اریب می کشیم .مهارت در رسم بیضی بسیار مهم است.

تمرین8:

رسم بیضی های متحدالمرکز. دست را روی کاغذ بگذارید و بیضی هایی عمودی، افقی و اریب به سمت راست و چپ بکشید به طوری که این بیضی ها همگی دارای یک مرکز باشند. تا زمانی که کشیدن بیضی ها را تمام نکرده این دست را از روی کاغذ برندارید. این یکی از مهم ترین تمرین هایی ست که برای تقویت دست و شناختن ارزش خط در طراحی باید انجام دهیم.

بیضی های متحدالمرکز

 

تمرین9: (تمرین ترمز دست)

یک مربع را به صورت پیوسته رسم می کنیم. هدف تمرین آن است که خط را آنجا که می خواهیم نگه داریم.

تمرین10: (مربع های متحدالمرکز)

گوشه های مربع ها همگی باید در راستای هم بوده و از اتصال آنها به هم خط اریب صافی رسم شود. در واقع در این تمرین می توانیم مشاهده کنیم که اشکال به وجود آمده مکعب هستند.

تمرین 11 :(ارزش خطی)

1 یک خط پررنگ روی کاغذ می کشیم (فشار مداد روی کاغذ باید تا حدی باشد که کاغذ نزدیک به پاره شدن باشد اما پاره نشود) با مقداری فاصله از خط پررنگ و در زیر آن یک خط با فشار متوسط (به اندازه ی فشاری که هنگام نوشتن به مداد می دهیم) رسم می کنیم و در آخر در زیر خط متوسط با فاصله، خطی بسیار کم رنگ (نزدیک به محو شدن) می کشیم. در بین این سه خط باید شش خط با ارزش خطی متغیر رسم کنیم (از بالا به پائین خطوط کم رنگ تر می شود. باید سعی کنیم فشار مداد را به روی کاغذ تنظیم کنیم.). این تمرین به ما کمک می کند تا پلان های رنگی را به خوبی بشناسیم. ما ده پلان رنگی داریم که از ده به یک آنها را تقسیم می کنیم. در طراحی باید قادر باشیم این ده پلان رنگی را به روی کاغذ آورده و طرح هایی با پلان های رنگی بیشتری خلق کنیم.

تمرین12  :(قرینه سازی)

یک خط به شکل دلخواه می کشیم و یک خط عمودی در کنار آن می کشیم و در طرف دیگر قرینه ی آن را می کشیم. خطی که می خواهیم قرینه ی آن را رسم کنیم باید با تامل انتخاب شود و شکل مشخصی داشته باشد. قرینه را باید نسبت به خط دلخواه سریع تر رسم کنیم. در این تمرین به دو مورد باید دقت شود: دقت و سرعت!

13-تمرین های هاشورزدن

تمرین13-1

دو خط عمودی موازی می کشیم و آن را به سه قسمت تقسیم می کنیم، در قسمت اول باید 30 خط در قسمت دوم 10 خط و در قسمت سوم 25 خط افقی موازی باهم رسم کنیم که با تمرین بیشتر باید سرعت افزایش یابد و سعی شود خطوط از دو خط عمودی بیرون نزند.

تمرین13-2

دو خط موازی منحنی می کشیم و در بین آنها خطوط مایل می کشیم.
هاشور زدن احجام: در هاشور زدن احجام باید دقت شود هاشور زدن متناسب با فرم و ساختار حجم مور نظر باشد. همچنین در تمرین های هاشور زدن باید منبع نور را در جهت های مختلف در نظر گرفت. مسیر حرکت هاشور نیز مهم است.

تمرین 13-3

هاشور زدن استوانه: برای هاشور زدن استوانه خطوط هاشور باید عمودی باشد، هر چه از طرفین استوانه دور می شویم فاصله ی خطوط بیشتر می شود.
تمرین13-4: (هاشور زدن کره)
کره را از هر زاویه ای که نگاه کنیم دایره است. در نتیجه ابتدا یک دایره رسم می کنیم. هاشور زدن کره دارای سایه و نیم سایه است. ابتدا مسیر حرکت هاشور را مشخص می کنیم سپس سایه و نیم سایه را در دو جهت متفاوت هاشور می زنیم.

تمرین13-5: (هاشور زدن مخروط)

هاشور زدن مخروط دو مسیر دارد؛ یکی مسیر عمودی(شبیه استوانه) دیگری مسیر منحنی (شبیه کره). تذکر: برای رسم مخروط ابتدا یک بیضی رسم کرده و یک خط عمود بر مرکز بیضی رسم می کنیم و از نوک خط عمود دو خط به طرفین بیضی رسم می کنیم.

تمرین13-6: (هاشور زدن گنبد)

هاشور زدن گنبد یک مسیر دارد اما شکل مسیر ترکیبی از فرم مخروط و دایره است. خطوط هاشور همچون مخروط از نوک بالا به پائین است (همچون مخروط) اما شکل خطوط منحنی است. در واقع شکل خطوط هاشور گنبد شبیه مسیر هاشور دایره و مخروط است.

تمرین13-7:(هاشور زدن مکعب)

برای هاشور زدن مکعب جهت مایل خطوط هاشور مناسب است.در واقع باید جهتی را انتخاب کنیم که طول خطوط هاشور کوتاه تر باشد. در هاشور زدن مکعب باید هر سه وجه به شکلی متفاوت هاشور زده شود (جهت هاشور زدن تغییر کند) تا تفاوت وجه ها مشخص شود. سعی شود در هاشور زدن مکعب تراکم خطوط هاشور تغییر کند.
حالا با هم تمرین کنیم. تمرین، تمرین، تمرین؛ تا بتونیم بهتر و اصولی تر طراحی کردن و در مراحل بالاتر نقاشی کردن را یاد بگیریم.

خیلی چیزها رو واقعا نمیشه توی سایت گفت

ارسال دیدگاه ارزشمند شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

8 نظرات
 1. ماه رخ گل محمدی می گوید

  خیلی ممنون از نویسنده این مقاله خانم رمضانی. نکته های خوبی بود بعضی هاش خودم یادم رفته بود.

 2. ماه رخ گل محمدی می گوید

  خیلی ممنون از نویسنده مقاله خانم رمضانی نکته های خوبی گفته بودن.بعضی هاش خودم یادم رفته بود..

 3. Alireza می گوید

  فقط همراه باعکس باشن بهتر میشه

 4. نفس می گوید

  بسیار عالییی بوودفقط اگه همرا با عکس بود بهتر میشد 

 5. مهدیه می گوید

  ممنون.خیلی خوب بود

 6. پرویز می گوید

  سلام،هنوز سعی نکردم توضیحاتتونو اجرایی کنم ولی مطمئنم عدم وجود تصویر در کنار اونها کاراییشونو خیلی پایین میاره

 7. مهشید می گوید

  سپاس. عالی بود😍

 8. مصطفی می گوید

  سلام.وقت شما بخیر.من تازه نقاشی کشیدن رو شروع کردم.امکان داره راهنمایی بگیرم از تجربیات شما?
  ایمیل بنده
  mostafa.mohammadi360@gmail.com